• 14 İyun 2024

Rus dili

Mərkəzimizdə Rus dili kursu müasir standartlara uyğun olaraq, digər kurslarımızda olduğu kimi ən müasir texnologiyalardan istifadə etməklə, həftədə 3 saat olaraq tədris olunur və əlavə olaraq həftədə 1 dəfə danışıq klubları təşkil olunur. Dərslər 6 səviyyə üzrə aparılır:

 

  • Beginner (Başlanğıc Səviyyə)

  • Elementary (Elementar Səviyyə)

  • Pre-Intermediate (Aşağı Orta Səviyyə)

  • Intermediate (Orta Səviyyə)

  • Upper Intermediate (Yüksək Orta Səviyyə)

  • Advanced (Mükəmməl Səviyyə)

Hər bir səviyyənin sonunda keçirilən imtahandan yaxşı nəticə göstərən tələbə növbəti səviyyə üzrə dərslərini davam etdirir.

 

Burada 4 əsas bacarıq inkişaf etdirilir:

  1. Danışıq

  2. Dinləmə

  3. Yazma

  4. Oxuma

 

Bundan başqa, uyğun vaxtlar nəzərə alınır və kiçik qruplar halında dərs keçirilir.